Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Можно ли избрать председателем суда командированного — решение РСУ

Уже в нескольких судах собрание судей доверило руководящую должность временно работающим у них коллегам. И об этой временности следует указать в решениях об избрании таких судей на админдолжности.Такие разъяснения предоставила Рада судей в соответствующем решении оносительно осуществления административных полномочий командированными судьями, информирует «Закон и Бизнес».
РСУ напомнила, что профильный закон не ограничивает командированных судей в праве участвовать в деятельности органов судейского самоуправления, включая возможность быть избранным на админдолжность. Как сообщал «ЗиБ», командированные судьи избирались на админдолжность, в частности, в Червонозаводском районном суде г.Харькова и Дубенском горрайонном суде Ровенской области.
Однако не следует забывать, что пребывание на админдолжности напрямую зависит от срока, на который судья откомандирован. И как только истечет этот срок, судья потеряет и право осуществлять правосудие, и админдолжность в этом суде.
Несколько иная ситуация с судьями, которые переведены в другие учреждения из-за того, что их суды временно не осуществляют правосудие — вследствие оккупации или боевых действий. РСУ отметила, что такие судьи сохраняют возможность вернуться на свой административный пост (если они были избраны ранее). Однако важно не пропустить первое собрание судей после возобновления работы суда и досрочно прервать командировку. Ведь собрание ждать не будет и может избрать на эту должность нового человека.
Рада суддів України
РІШЕННЯ
3.02.2023 м. Київ №7
Щодо здійснення адміністративних повноважень відрядженими суддями
Закон «Про судоустрій і статус суддів» визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні.
Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад регламентуються законом «Про судоустрій і статус суддів» та Типовим положенням про збори суддів загальної юрисдикції (у редакції рішення РСУ від 31.01.2020 №4).
Статтею 20 закону «Про судоустрій і статус суддів» законодавець наділив збори суддів відповідного суду правом самостійно обирати голову місцевого суду та його заступника з числа суддів цього суду. При цьому, обрання судді на адміністративну посаду без додержання вимог закону не допускається.
Частиною 7 вказаної статті закону встановлено, що звільнення з посади судді, припинення його повноважень як судді, а також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в суді, припиняє його повноваження на адміністративній посаді.
Відповідно до пп.2.2 п.2 Типового положення про збори суддів в суді загальної юрисдикції збори суддів приймають рішення про обрання суддів на адміністративні посади в судах (голови суду, заступників голови суду) та дострокове звільнення з цих посад в порядку, встановленому законом.
У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 із 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан.
Керуючись п.56 розд.XII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів», з метою забезпечення належної діяльності судів під час воєнного стану рішеннями Голови Верховного Суду суддів з тих судів, які припинили здійснювати правосуддя з об’єктивних причин під час воєнного стану, було відряджено в інші суди для здійснення правосуддя.
У рішенні РСУ від 7.02.2018 №9 роз’яснено окремі аспекти організації роботи відряджених суддів.
Крім того, Радою суддів у рішенні від 5.08.2022 №24 висловлено позицію, що суддя, якого було відряджено та зараховано до штату іншого суду стає повноправним членом колективу та має право брати участь в роботі органів суддівського самоврядування, тобто з моменту зарахування відрядженого судді до штату іншого суду такий суддя має право брати участь в діяльності органів суддівського самоврядування, що включає його право обиратися та бути обраним на адміністративну посаду в суді, до якого його відряджено.
Одночасно, РСУ звертає увагу, що на підставі рішення, визначеного законодавством суб'єкта, про дострокове закінчення відрядження та відновлення роботи суду, суддя приступає до здійснення правосуддя у суді з якого його було відряджено.
Також, виходячи з аналізу положень ст.20 закону «Про судоустрій і статус суддів» РСУ приходить до висновку, що тимчасове переведення судді, який обіймав адміністративну посаду в суді, що припинив здійснювати правосуддя з об’єктивних причин під час воєнного стану, є підставою для припинення здійснення повноважень на адміністративній посаді такого судді на час його відрядження до іншого суду.
У разі відновлення роботи суду, з якого суддю, який перебував на адміністративній посаді, було відряджено, та у разі дострокового закінчення відрядження або закінчення строку відрядження судді, який перебував на адміністративній посаді, такий суддя продовжує здійснювати повноваження на адміністративній посаді у суді, до якого він повернувся після відновлення роботи суду чи після дострокового закінчення відрядження/закінчення відрядження, в межах строку, на який він попередньо був обраний на адміністративну посаду, за винятком випадків, коли у суді, з якого суддю було відряджено, на адміністративну посаду вже обрано іншу особу.
Крім того, у практиці судів виникає питання щодо можливості обрання відрядженого судді на адміністративну посаду в суді, до якого його відряджено.
Рада суддів вже звертала увагу на те, що з моменту зарахування відрядженого судді до штату іншого суду такий суддя має право брати участь в діяльності органів суддівського самоврядування, що включає його право обиратися та бути обраним на адміністративну посаду у суді, до якого його відряджено.
В той же час, відповідно до ч.2 ст.55 закону «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
Якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді ВРП продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати два роки.
Зважаючи на наведені вище норми чинного законодавства, судам, зборам суддів у своїх рішеннях про обрання на адміністративні посади відряджених суддів слід зазначати, що відповідна особа обирається на адміністративну посаду строком на 3 роки, але не довше, ніж на строк відрядження судді.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови РСУ Моніча Б.С. щодо здійснення адміністративних повноважень відрядженими суддями, відповідно до ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів», Типового положення про збори суддів загальної юрисдикції (у редакції рішення РСУ від 31.01.2020 №4) та Положення про Раду суддів України, затвердженого позачерговим X з'їздом суддів України 16.09.2010 (з подальшими змінами), Рада суддів
вирішила:
1. Інформацію голови РСУ Моніча Б.С. щодо здійснення адміністративних повноважень відрядженими суддями взяти до відома.
2. Звернути увагу судів України, зборів суддів судів України, що:
у разі відновлення роботи суду, з якого суддю, який перебував на адміністративній посаді, було відряджено, та у разі дострокового закінчення відрядження або закінчення строку відрядження судді, який перебував на адміністративній посаді, такий суддя продовжує здійснювати повноваження на адміністративній посаді у суді, до якого він повернувся після відновлення роботи суду чи після дострокового закінчення відрядження/закінчення відрядження, в межах строку, на який він попередньо був обраний на адміністративну посаду, за винятком випадків, коли у суді, з якого суддю було відряджено, на адміністративну посаду вже було обрано іншу особу;
зборам суддів у своїх рішеннях про обрання на адміністративні посади відряджених суддів слід зазначати, що відповідна особа обирається на адміністративну посаду строком на три роки, але не довше, ніж на строк відрядження судді.
Голова Б.МонічЗакон і Бізнес
Можно ли избрать председателем суда командированного — решение РСУНажмите на изображение, чтобы подписаться на телеграмм-канал «ЗиБ» и узнать больше о новостях судебной системы.

Материалы по теме

РСУ выяснит, насколько все плохо в райсуде Винницкой области


03.02.2023

В суде Винницкой области — новый председатель


02.02.2023

Воздушная тревога больше не помешает правосудию в Винницком АС


01.02.2023

В Ахтырке избрали нового председателя суда


31.01.2023

Райсуд столицы ищет секретарей судебного заседания


25.01.2023

В судах начали появляться марки для отправки писем


20.01.2023

Райсуд Харькова возглавил откомандированный судья


17.01.2023

Работники аппарата будут заменять секретаря судебного заседания - проект


17.01.2023

Некоторые судебные заседания будут вести под протокол - проект


16.01.2023

В судах есть вакансии для юристов — список


13.01.2023

Безопасность в судах подтянули информационной кампанией


11.01.2023

Два суда столицы отремонтировали после ракетного удара


11.01.2023

На Херсонщине заработают еще 4 суда, включая апелляцию


11.01.2023

Председателем суда будет становиться старейший — проект


09.01.2023

В местном суде Ровенщины переизбрали председателя


06.01.2023

Доступ к ЕГР возобновлен, но при одном условии — ГП НАИС


27.12.2022

Все админдолжности во всех судах будет заполнять Председатель ВС — проект


27.12.2022

Суды Донбасса получили технику от ООН


19.12.2022

В райсуде Ивано-Франковской области переизбрали председателя


15.12.2022

В райсуде на Винниччине сменился председатель


15.12.2022

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/154765.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/154765.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий