Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Обновлен софт государственных реестров (перечень изменений)

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП), Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП), Государственного реестра обременений движимого имущества (ДРОРМ).Соответствующие изменения реализованы 23 января, сообщили «Закон и Бизнес» в Нотариальной палате Украины:
ДРРП
Реалізовано значну кількість змін у функціоналі, в тому числі, забезпечено електронну взаємодію з державними електронними системами ДПСУ та МВСУ, здійснено оновлення інтерфейсу та довідників ДРРП.
Зміни у функціоналі реєстрації заяв та рішень
1. Оновлено заяви у сфері державної реєстрації прав та їх обтяжень, в тому числі, їх друковані форми. Окрім оптимізації друкованих форм заяв в частині додавання/видалення полів, найбільш вагомими змінами в оновлених друкованих формах заяв є: додавання блоку відомостей «Перелік документів, поданих із заявою», в якому відображаються всі подані заявником документи, та блоку «Підпис», що виводиться для кожного суб’єкта з роллю «Заявник».
2. Реалізовано можливість збереження заяви як чернетки.
3. Оновлено типи Рішень щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень, у тому числі, зменшено кількість актуальних рішень, на підставі яких можуть проводитися реєстраційні дії.
4. Оновлено довідник супровідних документів, а також змінено принцип внесення документів, що подані для державної реєстрації прав.
5. В оновлених Заявах у блоці «Супровідні документи» було додано нове, не обов’язкове для заповнення поле «Строк дії документа», в якому, за необхідності, можливо зазначити строк дії поданого документа.
6. В оновлених Заявах у блоці «Загальні відомості» при внесенні даних про номери записів (прав власності, іпотек, обтяжень, інших речових прав) реалізовано обов’язкову перевірку такого номера на валідність (наявність) як у ДРРП, так і у архівних реєстрах, які є невід’ємною складовою частиною ДРРП.
7. Внесено зміни у процедуру прийняття заяви від імені уповноваженої особи – назву блоку «Уповноважена особа» було перейменовано у «Заявник (уповноважена особа)» та, відповідно, при внесенні інформації про особу, від імені якої діє представник, роль має зазначатися як «Суб’єкт права» (без ролі «Заявник»).
8. Змінено процедуру внесення відомостей про об’єкт нерухомого майна при прийнятті заяв, а саме, реалізовано 2 рівні для внесення інформації про об’єкт нерухомості:
– 1-й рівень включає в себе базову інформацію про тип об’єкта нерухомого майна, а саме визначає, чи це земельна ділянка чи об’єкт будівництва (закінчений будівництвом об’єкт);
– 2-й рівень містить перелік, що деталізує інформацію про тип об’єкта будівництва. Так, у полі «тип об’єкта будівництва» обирається значення, стосовно якого саме нерухомого майна подано заяву (квартира, будівля, приміщення тощо).
Типи об’єкта нерухомого майна «єдиний майновий комплекс» та «цілісний майновий комплекс» було виключено з довідника переліку об’єктів нерухомого майна у ДРРП.
9. Заблоковано можливість редагувати заяву, яка перебуває у стані «прийнято рішення про державну реєстрацію».
10. З метою пришвидшення роботи реєстратора в частині прийняття заяв було об’єднано блок, до якого вносились загальні відомості про об’єкт нерухомого майна, та блок, до якого вносились відомості про адресу об’єкта нерухомого майна, в єдиний блок «Об’єкт нерухомого майна».
11. Реалізовано можливість відкриття форми пошуку «Відомість за результатом пошуку» не тільки через виклик у «Головному меню» ДРРП, а й через функцію в заяві «Виконати дію» з автоматичним проставлянням номера заяви, в рамках розгляду якої здійснюється пошук.
12. Реалізовано функціонал довнесення документів, а саме: до заяв, що перебувають у стані «зупинено розгляд» до випадаючого переліку можливих реєстраційних дій вкладки «Виконати дію» додано нову дію «Донесення документів». Вказаний функціонал дає можливість редагувати заяву у стані «зупинено розгляд» тільки в частині блоку «Супровідні документи» шляхом додавання нового документа.
13. Реалізовано можливість відкривати розділ безпосередньо з прийнятого рішення шляхом обрання у вкладці «Виконати дію» операції «Відкрити розділ».
14. Заблоковано можливість редагувати заяву, яка перебуває у стані «прийнято рішення про державну реєстрацію».
15. З метою пришвидшення роботи реєстратора в частині прийняття заяв було об’єднано блок, до якого вносились загальні відомості про об’єкт.
Загальні зміни у функціоналі реєстрації заяв та записів (розділи, речові права, обтяження)
1. Змінено процедуру внесення відомостей про суб’єкта до заяв та записів ДРРП щодо права власності, іншого речового права, обтяження, іпотеки. Так, в оновленому програмному забезпеченні реєстру інформація про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи має вноситися в окремі поля.
2. У блоці «Суб’єкт» заяв та записів щодо права власності, іншого речового права, обтяження, іпотеки додано нові значення, а саме:
– ознаку «Нерезидент»;
– поле «Податковий номер нерезидента»;
– ознаку «Орган місцевого самоврядування»;
– поле «Строк дії» (для документа, що посвідчує особу).
3. В блок «Об’єкт нерухомого майна» у заявах, розділі та спецрозділі додано поле «Ідентифікатор об’єкта будівництва».
4. Змінено процедуру внесення інформації про адресу нерухомого майна у розділі та спецрозділі, а саме: адреса об’єкта нерухомого майна вноситься із заяви, в рамках якої проводяться реєстраційні дії.
5. Запроваджено інформаційну взаємодію з ДПС для перевірки (верифікації) інформації про Реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серії (за наявності) та номера паспорта для громадян України, які відмовились від номеру.
6. Запроваджено інформаційну взаємодію з Державною міграційною службою України для перевірки (верифікації) інформації про унікальний номер запису особи в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Зміни у функціоналі заяв та записів про реєстрацію іншого речового права
Реалізовано зміни в частині, що стосується заповнення заяв щодо реєстрації іншого речового права та внесення відомостей про них до розділу чи спецрозділу ДРРП:
– до довідника інших речових прав ДРРП додано окремий вид ІРП «Право Суборенди». Таким чином, в оновленому програмному забезпеченні для реєстрації суборенда необхідно обирати окремий запис «Право Суборенди»;
– реалізовано можливість реєстрації права користування (сервітут) та права суборенди на частину земельної ділянки. До заяви про інше речове право та до запису про інше речове право додано нові ознаки: ІРП поширюється: «на все майно» та «на частину майна», а також додано нове поле для внесення номеру частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту чи дія суборенди. При цьому, варто зазначити, що номер частини земельної ділянки заповнюється відомостями, одержаними від Державного земельного кадастру під час здійснення запиту за кадастровим номером при формуванні заяви в ДРРП;
– для реєстрації речового права «Право користування (сервітут)» на земельну ділянку було додано довідник видів земельних сервітутів, що обираються у полі «Вид земельного сервітуту»;
– для випадків, коли орендодавцем є емфітевт, для іншого речового права «Право оренди земельної ділянки» додано ознаку «Набуто на підставі договору, укладеного з емфітевтом».
Також було оновлено функціонал прикладного програмного інтерфейсу шляхом видалення неактуальних атрибутів та додавання нових, що передаватимуться у відповідь на запит користувачам даного сервісу та, відповідно, оновлено Технічний опис «Прикладний програмний інтерфейс Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (викладено в новій редакції: https://nais.gov.ua/p/derjavniy-reestr-rechovih-prav-na-neruhome-mayno ).
У зв’язку з масштабним оновленням ДРРП для зручності користувачів за посиланням https://nais.gov.ua/registers викладено оновлені інструкції користувачів ДРРП (Нотаріус, Державний реєстратор, Оператор, Виконавець).
ДРОРМ
Модифіковано функціонал програмного забезпечення ДРОРМ, зокрема реалізовано:
– можливість для автоматизованого робочого місця (АРМ) банківських установ створення звіту про обтяження, термін дії яких спливає;
– фільтрація відображення заяв по співробітнику організації – користувача для АРМ банківських установ;
– можливість для користувачів універсального АРІ ДРОРМ отримувати інформацію про стан власного рахунку.
Окрім того, було здійснено ряд інших доопрацювань реєстрів, направлених на покращення роботи користувачів.
АСВП
Розширено обсяг відомостей, які надаються з боку ДПС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
Запроваджено обмін інформацією з Державною міграційною службою, в рамках якого виконавці отримуватимуть інформацію про реєстрацію місця проживання особи – боржника.
Здійснено ряд доопрацювань функціоналу АСВП в частині обліку коштів на рахунках, що дозволить в рамках одного виконавчого провадження вести окремий облік коштів, які надходять на рахунки органів державної виконавчої служби, відкритих в різних фінансових установах.Закон і Бізнес
Обновлен софт государственных реестров (перечень изменений).

Материалы по теме

Нарушения Минюста в управлении экспертными учреждениями нашла СП


19.01.2023

Условия действительности документов из РФ и Белоруссии прояснили в Минюсте


13.01.2023

Минюст Украины судится с российским олигархом Дерипаской


10.01.2023

Выписку из ЕГР можно получить в Дія


12.12.2022

При разблокировании реестров будут учитывать список Минреинтеграции


08.12.2022

Расходы Минюста на международные суды урезали еще на 39,6 млн


07.12.2022

Минюст собрал чиновников и политиков на молитвенный завтрак


30.11.2022

Порядок регистрации актов гражданского состояния «осовременят»


14.11.2022

Общинам дадут методички по разблокировке реестров


14.11.2022

Государственные реестры не будут работать четыре часа


27.10.2022

Закон об административной процедуре: руководство для госслужащих


20.10.2022

Оформление паспорта и других документов: новые тарифы установил Кабмин


19.10.2022

Юристов поздравили с профессиональным праздником — президент ВКУЮ


07.10.2022

Госрегистрацию общественных организаций откорректируют


28.09.2022

Регистраторам ограничат возможности для манипуляций


09.09.2022

Для регистрационных действий больше не нужно подавать ксерокопии документов


08.09.2022

Из-за вооруженной агрессии Кабмин переформатировал Минюст


17.08.2022

Кто получит активы запрещенных партий – определен порядок


15.08.2022

Институт права присоединяют к Институту судебных экспертиз


09.08.2022

Активы РФ блокируются отлично. Изъятие – другая история, - Малюска


26.07.2022

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/154574.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/154574.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий