Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Система БПП, особенно сейчас, во время войны, должна развиваться в сторону сужения, - глава Комитета НААУ

Похоже, что между адвокатами и Минюстом разгорается конфликт по поводу функционирования системы безвозмездной правовой помощи. Профильный комитет НААУ подготовил отчет, ставший предметом обсуждения на последнем заседании Совета адвокатов Украины. Прокомментировать его и сложившуюся ситуацию мы попросили председателя Комитета по вопросам БПП, члена РАУ Оксану КАДЕНКО.- Оксано Олегівно, 16 грудня Рада адвокатів прийняла низку негативних рішень щодо системи безоплатної правової допомоги та навіть ініціювала звільнення з посади заступника міністра юстиції Валерії Коломієць. Чи можна говорити про появу жорсткого конфлікту з цього приводу?
- Я не можу це назвати конфліктом між міністерством та адвокатурою. Це скоріше бажання боротись з адвокатами з боку конкретних посадовців і принципова позиція Національної асоціації адвокатів України щодо неможливості послаблення інституту адвокатури. Ці суб’єктивні та об’єктивні процеси досягли точки свого концептуального перетину саме на питаннях функціонування системи безоплатної правової допомоги, у якій і проявились відповідними реакціями з боку двох визначальних стейкхолдерів системи правозахисту: НААУ і Мін’юсту.
Позиція НААУ дуже проста та імперативно захищена законом: правова держава в Україні можлива лише за умови функціонування міцного, самоврядного, незалежного від держави інституту адвокатури. Правова допомога має надаватись висококваліфікованими адвокатами, які у своїй професійній діяльності повністю незалежні. Державне регулювання правовідносин, учасником яких є адвокати та адвокатура, має відбуватись за участі НААУ, яка їх представляє.
Позиція Мін’юсту також проста: максимально ігнорувати адвокатуру, щоб не довелось свою політику з нею узгоджувати.
У відносинах з такою моделлю взаємодії (вірніше, без такої) на принципових питаннях обов’язково мало статись зіткнення цих протилежних концепцій, що і відбулось на питаннях функціонування системи безоплатної правової допомоги.
- Це досить серйозні звинувачення у, по суті, деструктивній політиці стосовно адвокатури. На чому вони ґрунтуються?
- Я хочу, щоб ми чітко розмежовували: у адвокатури і держави все добре і не може бути інакше. Ми разом рухаємось до Перемоги та розбудови правової держави, НААУ плідно співпрацює з багатьма органами державної влади, реалізовуючи чисельні спільні проекти. А ось з окремими посадовцями Міністерства юстиції відносини точно не склались.
Наведу приклад. 22 липня цього року на міжнародній конференції з питань відновлення України, яка проходила у м. Лугано (Швейцарія), Уряд України представив План відновлення. Частиною цього плану були матеріали робочої групи «Юстиція», діяльність якої модерувало Міністерство юстиції і секретарем якої була Валерія Коломієць. Саме під таким керуванням були напрацьовані та представлені всьому світу твердження про те, що адвокатура в Україні не відповідає європейським стандартам і головним ворогом виправлення такої ситуації є НААУ. Адвокатська спільнота була шокована не стільки тим, що це відверта брехня, а тим, що план реформи адвокатури було розроблено та представлено без адвокатури.
З цього приводу було проведено спеціальне засідання Ради адвокатів України, на яке були запрошені представники Мін’юсту та секретар робочої групи «Юстиція». Однак, можливість пояснити доцільність реформ адвокатури без адвокатури та причини дискредитації НААУ на світовому рівні була проігнорована: ні профільна заступниця міністра, ні будь-хто інший з авторів цього «проекту ганьби» на засідання вищого постійно діючого органу адвокатури не прибули.
Ще один приклад. 3 листопада міністром юстиції підписано наказ № 4903/05, яким Стандарти якості надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі доповнено стандартом (читай – обов’язком) повідомлення адвокатом слідчого або прокурора про те, що йому стало відомо під час надання правової допомоги – про вчинення підзахисним діяння під впливом примусу.
І в першому, і в другому випадку адвокатурі та НААУ стало відомо про прийнятті відносно них таких рішень лише із засобів масової інформації та з офіційних публікацій. І це при тому, що наша держава взяла на себе зобов’язання всі питання адвокатури вирішувати лише за її участі.
І з останнього. На засіданні Ради адвокатів України, коли розглядався звіт нашого комітету з питань БПД, було піднято на поверхню цілу низку концептуальних вад у функціонуванні системи.
Складання звіту мало на меті визначити напрями спільних зусиль адвокатури та держави задля виправлення недоліків у системі, які наносять шкоду і адвокатам, і отримувачам їх професійних послуг. Однак, позиції адвокатів викликали бурхливі негативні особисті реакції і публічну офіційну відмову посадовців приймати участь в роботі органів адвокатури, до яких знову було запрошено і Мін’юст, і Координаційний центр з надання правової допомоги.
На жаль, факти дискредитації адвокатури України перед іноземними та міжнародними партнерами, усунення Національної асоціації адвокатів України від процесу прийняття рішень Мін’юстом щодо адвокатів, публічне приниження НААУ у спосіб публікації посадовою особою Міністерства юстиції власних образливих суджень про її статус та статус її членів, - однозначні. Жодного пояснення їм не хочуть давати не тільки їх автори, вони вже об’єктивно не можуть бути пояснені нічим іншим, крім абсолютно деструктивної позиції Мін’юсту та/або однієї конкретної заступниці міністра щодо адвокатури України.
- Тож звіт фактично вивів конфлікт у публічну площину. Можете назвати ключові положення документу, що відображають кризу у відносинах адвокатури з чиновниками?
- Держава звикла, що адвокатура в особі НААУ є надійним партнером у всіх суміжних процесах. Особливо під час війни, адвокати стали однією з багатьох сил, що веде Україну до перемоги. І все здавалось, що вирішення змагальним шляхом внутрішніх проблем не на часі, аж допоки не стало очевидним, що такий час як раз і використовується для реалізації цілей, далеких від інтересів адвокатури та держави загалом.
У звіті висвітлено як відносно адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюється заборонений законом вплив: мають місце втручання в позицію адвокатів через прямі вказівки та поради, моніторинг якості, розгляд скарг на адвокатів, систему оплати і тому побідне. Адвокати працюють за умов необхідності розголошення адвокатської таємниці, наприклад, при поданні звітів (інакше вони просто не отримають оплати за свої послуги). Оплата послуг адвоката невиправдано мала і ними намагаються керувати, як підлеглими. Щодо адвокатів реалізовується модель державницького управління, яка абсолютно суперечить незалежності їх професії: адвокати пишуть пояснення чиновникам центрів з надання БПД по скаргам, що до них надходять. Також адвокати вимушені писати доповідні записки по суті виконуваних доручень. При цьому, система розподілу доручень та укладення договорів непрозора, що ставить адвокатів у токсичну залежність від рішень, що приймаються центрами з надання БПД. Сама система БПД нерідко використовується для створення процесуального дисбалансу на користь сторони обвинувачення (наприклад, при залученні адвокатів до участі в окремих процесуальних діях).
Звіт також викриває найбільш ймовірні причини такого стану речей: система вже декілька років не має свого очільника – директора Координаційного центру з надання правової допомоги, який мав би пройти необхідний конкурс та займати свою посаду за умов забезпечення необхідного ступеня його незалежності. Також не працює Наглядова рада Координаційного центру, яка мала запобігати ризикам перетворення такої прогресивної колись системи та систему, що відверто токсична для адвокатів та адвокатури, людей та держави в цілому.
- Але ж система безоплатної правової допомоги була створена як продукт держави, спрямований на забезпечення реалізації конституційної гарантії права кожного на правничу допомогу. Тож з Вашої позиції виходить, цей позитивний вектор десь дав збій?
- Найбільшою проблемою є надмірне розширення системи БПД. Я вважаю, що для всіх очевидно: безоплатна правова допомога в дійсності не безкоштовна. Вона оплачується з рахунок платників податків. Тому, і за колом осіб – отримувачів допомоги, і за категорією справ система БПД, особливо зараз, під час війни, мала б розвиватись у бік звуження. Але все відбувається рівно навпаки і система невиправдано розростається, що рухає її у бік захоплення суміжних та інших сфер впливу. Наприклад, система, яка ще донедавна мала предметом свого функціонування тільки безоплатну правову допомогу, наразі включає ще й медіацію (веде Реєстр медіаторів, проводить конкурсні відбори медіаторів тощо).
На жаль, систему БПД від розростання у бік адвокатури не втримали закріплені на всіх нормативних рівнях гарантії незалежності адвокатури від держави та обов’язок останньої залучати адвокатуру до процесів прийняття рішень відносно неї.
Низка інших проблем у взаємодії з адвокатами пов’язана з відсутністю адекватних антикорупційних механізмів в системі БПД: доручення між адвокатами нерідко розподіляються не прозоро. Одні адвокати отримують багато доручень, а інші – одне на рік. Договори з адвокатами на співпрацю з центрами надання БПД також укладаються виключно на розсуд посадових осіб таких центрів.
Але всі ці проблеми могли бути вирішенні в результаті нормальної співпраці Координаційного центру, Мін’юсту та Національної асоціації адвокатів України. Не вирішення їх у нормальному порядку пов’язано, ймовірно, виключно із суб’єктивними факторами.
Щоб не розвивати цю тему задам риторичне питання: чи може бути вирішено на користь адвокатури будь-що в системі БПД (і не тільки), якщо профільна оцільниця профільного міністерства цю адвокатуру в особі Національної асоціації адвокатів України публічно називає громадською організацією, а для презентації світу надала матеріали про необхідність її ліквідації?
- Якщо все так серйозно, то чи є вихід?
- Криза дійсно наявна, але вона однозначно може бути подолана у дуже простий спосіб: партнерство міцної незалежної адвокатури і міцної незалежної держави має бути догмою не тільки для адвокатури, а й для всіх органів державної влади. В адвокатурі, яку представляє Національна асоціація адвокатів України, точно немає тих, хто не бажав би розвивати правову сферу держави на таких засадах. Тому відповідь лише за державою.Закон і Бізнес
Система БПП, особенно сейчас, во время войны, должна развиваться в сторону сужения, - глава Комитета НААУ.

Материалы по теме

Минюст обвинили в бездействии в отношении адвокатов БПП


19.12.2022

В пунктах несокрушимости появились бесплатные юристы


09.12.2022

В Минюсте ищут медиаторов для БПД


05.12.2022

Украинскую систему БПП поддержит Международная ассоциация юристов


29.11.2022

В Киеве бесплатно конультируют родственников без вести пропавших


25.11.2022

Как сегодня проходит конкурс по отбору адвокатов БПП


18.11.2022

В ЕРАУ будут отмечать бесплатных адвокатов


04.11.2022

Меняется порядок назначения адвокатов БПП


25.10.2022

Гендер сквозь БПД: женщины консультируются, мужчины – судятся


23.09.2022

В НААУ наладят связь с адвокатами системы БПП


22.09.2022

Система БПД ищет адвокатов


20.09.2022

Оценить качество БПП и медиации в Украине просят юристов


13.09.2022

На какую бесплатную правовую помощь могут рассчитывать военнослужащие


25.08.2022

Адвокатов БПП не будут наказывать за задержку с отчетами


09.08.2022

Как получить бесплатную правовую помощь юриста, не выходя из дома


08.08.2022

Адвокатам БПП расскажут, как работать в условиях военного положения


05.08.2022

Какие юридические консультации больше всего интересуют украинцев: ТОП-5 вопросов


14.07.2022

Карту работающих бюро правовой помощи выложили онлайн


04.07.2022

Систему бесплатной правовой помощи использовали для распространения вирусов


27.06.2022

Потерпевшим от преступлений войны помогают бесплатно - закон вступил в силу


20.05.2022

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/154205.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/154205.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930