Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Когда возникает конфликт интересов - вебинар

Если верить теории рукопожатий, то все мы друг другу знакомые знакомых. Но это не всегда идет на пользу. По крайней мере, адвокатам, у которых в таком случае всегда есть риск возникновения конфликта интересов. Как избежать этого рассказали в ВША.За суб’єктним складом
У Вищій школі адвокатури присвятили дві години темі конфлікту інтересів у адвокатській діяльності. Вебінар для своїх колег провів представник Хмельницької області у Вищій квалфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, адвокат Валентин Лучковський.
Насамперед, спікер зорієнтував колег у самому визначенні конфлікту інтересів, яке дають ст.1 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також ст.9 Правил адвокатської етики. Так, під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. Тому, порадив В.Лучковський, якщо виникають питання щодо можливої наявності конфлікту інтересів, перш за все потрібно звертатись до цього визначення.
Залежно від суб’єктного складу існують два види конфлікту інтересів: між інтересами клієнтів адвоката і між особистими інтересами адвоката та інтересами клієнта. Важливий момент полягає у тому, що під адвокатом тут розумітиметься також адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання, учасником якого є адвокат, а також члени сім’ї адвоката, його близькі родичі.
Принцип уникнення конфлікту інтересів спрямований на забезпечення довірчих відносин між адвокатом та клієнтів. А з тим і на неможливість використання конфіденційної інформації, отриманої від особи, проти самої особи і, відповідно на шкоду цій особі. Уникати такого конфлікту слід і для забезпечення об’єктивності та неупередженості адвоката під час виконання ним своїх професійних обов’язків. Адже йдеться про пріоритет інтересів клієнта, а відповідно вчинення адвокатом всіх необхідних дій під час надання правової допомоги та невчинення жодних дій, які мали б своїм результатом негативні наслідки для клієнта.
Коли така суперечність наявна між одним клієнтом та іншим, може йтися про конфлікт інтересів:
між існуючими клієнтами, яким вже надається правова допомога;
між потенційним клієнтом та особою, якій раніше надавалась правова допомога або існуючим клієнтом;
між особою, якій раніше надавалась правова допомога, або юрособою від якої отримана інформація, що відноситься до конфіденційної та існуючим або потенційним клієнтом.
При цьому слід зважати на те, що особа, якій надана консультація – є клієнтом, який надав конфіденційну інформацію.
Конфлікт інтересів адвоката та клієнта може існувати:
між адвокатом та потенційним клієнтом;
між адвокатом та існуючим клієнтом.
Спікер звернув увагу на те, що конфлікт інтересів не має прив’язки до минулого, якщо у той час особа отримала конфіденційну інформацію, ще не маючи статусу адвоката. Тобто у такому випадку також має застосовуватись принцип уникнення конфлікту інтересів.
Заборона та відмова
Стаття 21 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» установлює, що під час здійснення своєї діяльності адвокат зобов’язаний невідкладно повідомити клієнта/клієнтів про виникнення конфлікту інтересів. А ПАЕ говорять про те, що до укладення договору про надання правової допомоги на вимогу клієнта адвокат маж повідомити йому про обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів. Водночас ст.28 профільного закону прямо забороняє укладати договір про надання правової допомоги при конфлікті інтересів.
Така заборона, а також обов’язок відмовитися від виконання договору настають якщо адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги. А також у випадку, якщо виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання, засновником чи учасником якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів.
Аналогічна вимога діє й у разі якщо адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулась щодо укладення договору про надання правової допомоги.
У період дії договору про надання правової допомоги клієнту-юридичній особі адвокат не повинен укладати таких договорів з особами, що перебувають у трудових, цивільно-правових та інших правовідносинах з клієнтом, якщо це може суперечити інтересам клієнта-юридичної особи. Також адвокат не може приймати доручення від клієнта, якщо його суть зводиться до того, аби протиставити ці інтереси іншій юридичній особі, в якій адвокат раніше працював або надава правову допомогу, в результаті чого володіє інформацією, яка може бути використана проти такої юридичної особи.
Однак не будь-яка інформація буде конфіденційною. До прикладу, ознайомлення з текстом статуту під час роботи не є отриманням конфіденційної інформації. Адже знайти текст статуту можна й у відкритих реєстрах, тому така інформація вважається загальновідомою.
У порядку виключення
Як убезпечити себе від наслідків можливого конфлікту інтересів? Отримати письмове погодження клієнтів, між якими виник конфлікт інтересів.
Однак необхідно розрізняти згоду клієнта на розголошення конфіденційної інформації та згоду клієнта на наявність конфлікту інтересів. Заява має містити інформацію, що клієнт розуміє наявність потенційної можливостівиникнення конфлікту інтересів між ним та конкретним клієнтом/клієнтами адвоката або самим адвокатом.
Окрім того, в договорах необхідно передбачити розірвання або припинення дії договору в односторонньому порядку при виникненні конфлікту інтересів, аби уможливити це зробити в найкоротші строки.
Можливість недотримання принципу уникнення конфлікту інтересів виникає у разі:
наявності згоди клієнта або всіх клієнтів між якими виник або існує потенційна загроза виникнення конфлікту інтересів;
якщо є звернення клієнта до відповідних органів із вимогами до адвоката;
якщо це пов’язано із необхідністю захисту адвокатом своїх прав та/або інтересів.
Але в другому та третьому випадках адвокат має право надати інформацію лише в обсязі, який необхідний для захисту своїх прав та/або інтересів.
Слід розмежовувати і принцип уникнення конфлікту інтересів від принципу конфіденційності. До прикладу, для порушення принципу конфіденційності необхідна наявність факту розголошення конфіденційної інформації. А для порушення принципу уникнення конфлікту інтересів достатньо потенційної можливості використання адвокатом конфіденційної інформації на свою користь або на користь іншого клієнта.
В.Лучковський, який має досвід у розгляді дисциплінарних скарг щодо наявності конфлікту інтересів, нагадав вираз в який адвокатам-початківцям важко повірити: «твій клієнт — це твій перший ворог». Адже, за спостереженнями спікера, 90% скарг на адвокатів надходять саме від їх клієнтів.Закон і Бізнес
Когда возникает конфликт интересов - вебинарПохоже, лучший адвокат – это одинокий адвокат, не имеющий за плечами опыта работы. У него меньше шансов на возникновение конфликта интересов

Материалы по теме

ВКДКА рассмотрит 12 жалоб на решения по адвокатам


12.12.2022

Адвокат не может участвовать в НС(Р)Д. Точку в споре поставил ВС


08.12.2022

Адвоката, который нес деньги судье, не стали сажать в СИЗО


07.12.2022

Почему адвокату нельзя ссориться с соседями и ругаться в родительских чатах - вебинар


06.12.2022

Совет по этике оценит работу адвоката Трампа


06.12.2022

ВКДКА рассмотрит 7 жалоб


25.11.2022

Адвоката и помощника судьи обвиняют в подкупе служителя Фемиды


23.11.2022

Дело о краже золота в отношении адвоката, когда он был прокурором, рассмотрит суд


16.11.2022

Адвоката, проигнорировавшую решение дисциплинарных органов, лишили свидетельства


10.11.2022

Адвоката обвинили в убийстве из ревности


08.11.2022

В Хмельницкой области задержали адвоката - подозревают взятку за влияние на суд


03.11.2022

Заседание ВКДКА 28 октября: повестке дня 7 жалоб


28.10.2022

Вправе ли ВКДКА возбуждать дисциплинарные дела?


20.10.2022

Задержали адвоката, который якобы передавал взятку следователю


17.10.2022

Суд просят отменить плату за рассмотрение жалоб на адвокатов


06.10.2022

Неправомерная выгода: подозреваемым судье и адвокату избран залог


06.10.2022

Заседание ВКДКА 30 сентября 2022 года: итоги


05.10.2022

В НААУ будут активно следить за поведением адвокатов в соцсетях


30.09.2022

ВКДКА проводит очередное заседание


30.09.2022

Адвокаты и нотариусы, работающие на ВОТ, станут коллаборантами


27.09.2022

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/154128.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/154128.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий