Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Как нереализованная доля влияет на распределение голосов на собрании — позиция ВС

Участником ООО не может быть само общество, а наличие у него нереализованной части не наделяет его правами и обязанностями участника. Такое заключение сделал ВС в постановлении №904/1112/20, текст которого печатает «Закон и Бизнес».Верховний Суд
Іменем України
Постанова
28 липня 2021 року м.Київ №904/1112/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючий — СТРАТІЄНКО Л.В.,
судді: ГУБЕНКО Н.М., КІБЕНКО О.Р.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії Achillia Managment Limited, на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 2.09.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 1.02.2021, за позовом компанія Grif Corporation LLP, до Товариства з додатковою відповідальністю «Центральний універмаг», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — компанія Achillia Managment Limited про визнання недійними рішень позачергових загальних зборів,
ВСТАНОВИВ:
у лютому 2020 року компанія Grif Corporation LLP звернулась до ГСДО з позовом про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Центральний універмаг», оформлених протоколом від 29.10.2019.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є учасником ТДВ «Центральний універмаг» з часткою у статутному капіталі у розмірі 41,45%, що підтверджується статутом товариства та відомостями з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Посилається на те, що 21.12.2019 державний реєстратор П’ятихатської районної державної адміністрації без відома Компанії Grif Corporation LLP намагався вчинити реєстраційну дію щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах — зміна керівника товариства з Особи 1 на Особу 2. Вказує, що ознайомившись із документами, які стали підставою для вчинення вказаної реєстраційної дії, дізнався, що 29.10.2019 були проведені позачергові загальні збори ТДВ «Центральний універмаг», на які були запрошені лише чотири учасники товариства, яким загалом належало 45,2123% статутного капіталу товариства (в протоколі від 29.10.2019 було неправомірно збільшено частки присутніх учасників на позачергових загальних зборах 29.10.2019 та вказано про присутність на них учасників, які володіють 52,1582% статутного капіталу). Вважає, що позачергові загальні збори від 29.10.2019 відбулись за відсутності кворуму для їх проведення та достатньої кількості голосів для прийняття на них рішень, що є безумовною підставою для визнання недійсними рішень, прийнятих на зборах. На думку позивача, рішення позачергових загальних зборів, оформлені протоколом від 29.10.2019, прийняті з порушенням вимог чинного законодавства, Статуту товариства, порушують права позивача як учасника товариства. Крім того, позивач посилається і на неповідомлення його про проведення зборів 29.10.2019, в результаті чого він був позбавлений права взяти в них участь.
Рішенням ГСДО від 2.09.2020, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 1.02.2021, позов задоволено.
Визнано недійсними рішення, прийняті на позачергових загальних зборах учасників (засновників) ТДВ «Центральний універмаг», оформлені протоколом від 29.10.2019.
Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний господарський суд, виходив, зокрема, з того, що прийняті оскаржуваними зборами рішення не відносяться до питань, передбачених пп.2, 3, 4, 5, 10, 13 ч.2 ст.30 закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6.02.2018 №2275-VIII та мали прийматися більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Водночас рішення з усіх питань порядку денного прийняті лише 45,2123% голосів, тобто, меншістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, що є порушенням ст.34 закону №2275-VIII та підставою для визнання цих рішень недійсними. Зокрема, суди вказали, що під час визначення загальної кількості голосів учасників ТДВ «Центральний універмаг» не враховувалися голоси, що припадають на частку в розмірі 13,31803%, яка належить самому ТДВ «Центральний універмаг» та мала б враховуватись з огляду на вимоги ст.25 закону №2275-VIII.
Також суд першої інстанції зазначив, що позивачем не доведено порушення процедури скликання оскаржуваних ним зборів ТДВ «Центральний універмаг».
6.04.2021 компанія Achillia Managment Limited подала касаційну скаргу на рішення ГСДО від 2.09.2020 та постанову ЦАГС від 1.02.2021, в якій просить вказані судові рішення скасувати та у задоволенні позову відмовити.
Підставами для скасування судових рішень зазначає, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування ч.3 ст.25 закону №2275-VIII в частині неврахування частки, що належить самому товариству під час голосування і визначенні кворуму у вищому органі товариства, у подібних правовідносинах відсутній (п.3 ч.2 ст.287 Господарський процесуальний кодекс). На думку скаржника, суди дійшли помилкового висновку щодо відсутності необхідної кількості голосів для прийняття оскаржуваних рішень. Вважає, що станом на 29.10.2019 частка у розмірі 13,31803% статутного капіталу ТДВ «Центральний універмаг» належала самому товариству та не мала враховуватись в голосуванні у його вищому органі з огляду на те, що товариство не володіє правами учасника (володіння часткою не наділяє його правами учасника). З урахуванням вказаного, позивач зазначає, що на зборах були присутні учасники (їх представники), які мали для голосування на зборах 52,1582% голосів учасників товариства, що мають право голосу. Зазначає, що розрахунок голосів учасників на зборах 29.10.2019 було здійснено відповідно до ч.3 ст.29 закону №2275-VIII. Стверджує, що частка в розмірі 13,31803%, яка належить товариству, була придбана товариством іншим шляхом, ніж в порядку, передбаченому пп.1, 2 ст.25 закону №2275-VIII, на який вказує суд (не викуп за рахунок резервного капіталу, а шляхом виключення учасників з товариства на підставі стст.64, 65 вказаного закону, про що свідчить протокол загальних зборів ТДВ «Центральний універмаг» від 20.05.2014 №2). Указує, що відповідно до статуту, товариство не має повноважень приймати участь у голосуванні, зокрема, з питань зміни керівництва, адже, директор не повинен голосувати сам за себе, а повинен обиратись учасниками товариства. На думку компанії Achillia Managment Limited, обмеження щодо використання товариством своєї частки не суперечать ч.3 ст.25 закону №2275-VIII, на що помилково посилаються суди, а заповнює прогалину в чинному законі, відповідає принципу справедливості, добросовісності і розумності.
27.07.2021 до ВС від ТДВ «Центральний універмаг» надійшов відзив на касаційну скаргу. Оскільки він поданий поза межами строку, встановленого в ухвалі ВС від 15.06.2021, а клопотання про продовження такого строку відповідач не заявляв, то суд касаційної інстанції залишає такий відзив без розгляду на підставі ч.2 ст.118 ГПК.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників учасників справи, перевіривши наявність зазначеної у касаційній скарзі підстави касаційного оскарження судових рішень (п.3 ч.2 ст.287 ГПК), дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, ВС вважає, що касаційну скаргу необхідно задовольнити з огляду на таке.
Обґрунтовуючи наявність підстави для касаційного оскарження згідно з п.3 ч.2 ст.287 ГПК, скаржник вказує, що висновок ВС щодо питання застосування ч.3 ст.25 закону №2275-VIII в частині неврахування частки, що належить самому товариству під час голосування і визначення кількості голосів учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань, у вищому органі товариства, у подібних правовідносинах відсутній.
Щодо вказаної підстави касаційного оскарження необхідно зазначити таке.
Відповідно до п.6.2 статуту ТДВ «Центральний універмаг» (в редакції, зареєстрованій 27.05.2014), статутний капітал товариства (1258267, 40 грн.) розподілений таким чином: Особа 3 — 49,4 грн., що становить 0,00393% статутного капіталу товариства; Особа 4 — 49,4 грн., що становить 0,00393% статутного капіталу товариства; Особа 5 — 98,8 грн., що становить 0,00785% статутного капіталу товариства; Особа 6 — 49,4 грн., що становить 0,00393% статутного капіталу товариства; Особа 7 — 49,4 грн., що становить 0,00393% статутного капіталу товариства; Компанія Achillia Managment Limited — 284346,4 грн., що становить 22,5983% статутного капіталу товариства; компанія Grif Corporation LLP — 521565,20 грн., що становить 41,4500% статутного капіталу товариства; Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХОН» — 98,8 грн., що становить 0,0079% статутного капіталу товариства; Foliona Managment Limited — 284395,8 грн., що становить 22,6022% статутного капіталу товариства; ТДВ «Центральний універмаг» — 167564,8 грн., що становить 13,31803% статутного капіталу товариства.
29.10.2019 були проведені позачергові загальні збори учасників ТДВ «Центральний універмаг», на яких були прийняті рішення:
1. Обрання голови та секретаря зборів учасників товариства;
2. Розгляд звіту виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014—2018 роки та за 7 місяців 2019 року і затвердження річних результатів діяльності товариства — не розглядалися;
3. Відкликання (звільнення) керівника товариства Особа 1 з посади директора товариства, вважати її повноваження на посаді директора припиненими з 30.10.2019, останнім днем повноважень визначити 29.10.2019;
4. Обрання (призначення) керівником товариства — директором товариства Особу 2 з 30.10.2019;
5. Зобов’язання попереднього керівника передати печатку (штампи), статут, бухгалтерські, кадрові та всі інші наявні у товариства документи новому директору.
Також рішенням зборів доручено новообраному директору товариства здійснити всі необхідні дії та подати документи для проведення державної реєстрації відповідних зміни до відомостей про юридичну особу.
Прийняті на зборах рішення були оформлені протоколом від 29.10.2019.
Згідно з вказаним протоколом на зборах були присутні учасники товариства (їх представники): Foliona Managment Limited — частка у статутному капіталі 22,6022%; Компанія Achillia Managment Limited — частка у статутному капіталі 22,5983%; Особа 7 — частка у статутному капіталі 0,00393%; ТОВ «АРХОН» — частка у статутному капіталі 0,0079%.
Також у протоколі від 29.10.2019 зазначено, що на зборах присутні учасники (їх представники), що мають для голосування на зборах у сукупності 52,1582% голосів від загальної кількості голосів учасників товариства, що мають право голосувати.
На думку судів попередніх інстанцій, під час визначення загальної кількості голосів учасників ТДВ «Центральний універмаг», які мають право голосу на зборах від 29.10.2019, не враховувалися голоси, що припадають на частку в розмірі 13,31803%, яка належить самому товариству — ТДВ «Центральний універмаг», яка мала б враховуватись з огляду на вимоги ст.25 закону №2275-VIII, проте такі висновки є помилковими з огляду на таке.
17.06.2018 набрав чинності закон №2275-VIII, який визначає, зокрема, правовий статус товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки його учасників (ч.1 ст.1 закону).
Пунктом 3 «Прикінцевих та перехідних положень» закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлено, що протягом року з дня набрання чинності цим законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.
Отже, п.3 гл.VIII «Прикінцевих та перехідних положень» закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює річний строк, протягом якого застосовуються положення статуту товариства, навіть якщо вони не відповідають вказаному закону, за умови, що вони відповідають законодавству станом на день набрання чинності закону №2275-VIII.
Після закінчення зазначеного річного строку такий пріоритет статуту над законом №2275-VIII автоматично припиняється і положення статутів, які не відповідають вказаному закону, не застосовуються. Натомість застосовуються норми закону №2275-VIII (аналогічного висновку дійшов ВС у п.5.2.5 постанови від 11.09.2019 у справі №922/3010/18, у постанові від 10.06.2020 у справі №922/2200/19).
Отже, враховуючи «Прикінцеві та перехідні положення» закону №2275-VIII та дату проведення загальних зборів — 29.10.2019, тобто після закінчення вищевказаного перехідного періоду, учасники ТДВ «Центральний універмаг» при їх проведенні мали керуватись Статутом товариства в частині, що не суперечить нормам закону №2275-VIII або вказаним законом, якщо умови статуту йому не відповідають або не врегульовують якесь питання діяльності товариства, яке врегульовується законом.
Відповідно до ч.1 ст.28 закону №2275-VIII (в редакції, чинній на момент проведення позачергових загальних зборів учасників) органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.
Частинами 1—3 ст.29 закону №2275-VIII встановлено, що загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки в статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.
За ст.30 закону №2275-VIII загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства .
Згідно з чч.1—5 ст.34 закону №2275-VIII рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Рішення з питань, передбачених пп.2, 3, 13 ч.2 ст.30 цього закону, приймаються 3/4 голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пп.4, 5, 9, 10 ч.2 ст.30 цього закону, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
Статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
Отже, закон №2275-VIII встановлює кількість голосів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників і такий законодавчий підхід (виключення поняття кворуму) наділяє більшими гарантіями реалізації корпоративних прав учасників в управлінні товариством та прийняття ними рішень.
За чч.1, 4 ст.25 закон №2275-VIII товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого товариства.
У разі придбання частки (частини частки) учасника самим товариством без зменшення статутного капіталу товариства воно зобов’язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через рік з дня придбання частки (частини частки).
Частиною 3 ст.25 закон №2275-VIII встановлено, що частки, що належать товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників при розподілі прибутку товариства, а також при розподілі майна товариства у разі його ліквідації.
Отже, товариство може придбати частки учасників без зменшення свого статутного капіталу, лише якщо одночасно сформує резервний капітал і, в такому випадку, відчуження такої частки має бути здійснене товариством протягом року. В іншому ж випадку придбання частки учасника завжди створює обов’язок товариства щодо зменшення статутного капіталу.
При цьому не можна ототожнювати частку учасника в статутному капіталі товариства із часткою, яка належить самому товариству в цьому товаристві. Частка, яка належить товариству, не наділяє його корпоративними правами (ст.167 Господарський кодекс) — участю в управлінні та іншими правомочностями, передбаченими законом і статутними документами щодо самого себе, перебуває у власності товариства тимчасово (протягом року).
Нереалізація товариством своєї частки не змінює її правового статусу та не наділяє товариство правом брати участь у голосуванні на позачергових загальних зборах та у визначенні кількості голосів на цих зборах. Тобто, товариство не є учасником щодо самого себе.
Отже, учасником товариства не може бути саме товариство, а наявність у нього частки не наділяє його правами і обов’язками учасника, оскільки це суперечить сутності корпоративних правовідносин.
З аналізу вказаної норми матеріального права — ст.25 закон №2275-VIII вбачається, що володіння товариством часткою у своєму статутному капіталі є обмеженим як тимчасовістю (один рік з моменту придбання з обов’язком її відчуження), так і порядком корпоративного управління (неможливість голосування на загальних зборах цього товариства). Отже, голоси, які припадають на частку, яка належать самому товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на загальних зборах учасників з будь-яких питань.
Рішення ГСДО від 2.09.2020 та постанова ЦАГС від 1.02.2021 таким висновкам, зокрема, щодо застосування ст.25 закон №2275-VIII не відповідають, адже суди, неправильно застосувавши вказану норму права, дійшли помилкового висновку про необхідність урахування при голосуванні на позачергових загальних зборах учасників ТДВ «Центральний універмаг» 29.10.2019 частки в розмірі 13,31803%, яка належать самому товариству та дійшли безпідставних висновків про наявність підстав для задоволення позову в цьому випадку.
З огляду на те що на позачергових загальних зборах брали учать учасники ТДВ «Центральний універмаг», які мають для голосування на зборах у сукупності 52,1582% голосів від загальної кількості голосів учасників товариства, що мають право голосу і цих голосів з огляду на вимоги ст.34 закону №2275-VIII було достатньо для прийняття на них відповідних рішень, то відсутні підстави для задоволення позову та визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів, оформлених протоколом від 29.10.2019.
Отже, рішення ГСДО від 2.09.2020 та постанову ЦАГС від 1.02.2021 необхідно скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову компанії Grif Corporation LLP до ТДВ «Центральний універмаг», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — компанія Achillia Managment Limited, про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Центральний універмаг», оформлених протоколом від 29.10.2019, відмовити.
Відповідно до вимог п.14 ст.129 ГПК стягнути з компанії Grif Corporation LLP на користь компанії Achillia Managment Limited 3153,00 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 4204,00 грн. — за подання касаційної скарги, а всього 7357,00 грн. судового збору.
Керуючись стст.300, 301, 308, 311, 314, 315, 317 ГПК, ВС
ПОСТАНОВИВ:
касаційну скаргу компанії Achillia Managment Limited задовольнити.
Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 2.09.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 1.02.2021 у справі за №904/1112/20 скасувати.
Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову компанії Grif Corporation LLP до ТОВ «Центральний універмаг», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — компанія Achillia Managment Limited, про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Центральний універмаг», оформлених протоколом від 29.10.2019, відмовити.
Стягнути з компанії Grif Corporation LLP на користь компанії Achillia Managment Limited 7357,00 грн. судового збору за подання апеляційної і касаційної скарг.
Доручити ГСДО видати наказ.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Чтобы не пропустить новости судебной практики, подписуйтесь на Телеграмм-канал "ЗиБ"
https://web.telegram.org/k/https://zib.com.ua/
Как нереализованная доля влияет на распределение голосов на собрании — позиция ВС
Материалы по теме

Практика и перспективы споров с участием юрлиц и участников ООО


в„–14 (1520), 03.04—09.04.2021

Когда участник не может выйти из ООО без согласия других


в„–7 (1513), 13.02—19.02.2021

Каков порядок обжалования увольнения руководителя общества


в„–51 (1505), 19.12—25.12.2020

Деятельность акционерных обществ может дополниться новыми соглашениями


в„–40 (1494), 03.10—09.10.2020

Баланс между патриотизмом и зажиточностью: что нужно знать об иностранных активах


в„–36 (1490), 01.09—11.09.2020

Инвест-няни в штатском — угроза, которая для бизнеса страшнее карантина, - глава комитета НААУ по вопросам защиты бизнеса и инвесторов Сергей Хильченко


в„–33-34 (1487-1488), 15.08—24.08.2020

Судье удалось убедить ВСП в том, что он решил хозяйственный спор по правилам гражданской юрисдикции из-за нехватки знаний


в„–32 (1486), 08.08—14.08.2020

Решение КС относительно направления части прибыли компании в госбюджет


в„–31 (1485), 01.08—07.08.2020

ВС разъяснил сроки внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО


28.07.2020

КС признал неконституционными некоторые положения относительно управления объектами госсобственности


24.07.2020

ВС подтвердил право акционера требовать аудита, но есть нюанс


в„–21 (1475), 30.05—05.06.2020

БП ВС объяснила, почему спор об увольнении директора ООО должны рассматривать хозсуды


в„–16 (1470), 25.04—01.05.2020

Практика ВС: интересы участника не всегда совпадают с интересами ООО


в„–15 (1469), 18.04—24.04.2020

О новых подходах решения корпоративных споров рассказали судьи ВС


14.04.2020

Участнику нельзя отказать в информации, необходимой для управления ООО


в„–10 (1464), 14.03—20.03.2020

Обязанность платить государству дивиденды может пересмотреть КС


в„–8 (1462), 29.02—06.03.2020

ХСК отменил своевольный приказ Минюста, которым инвестора лишили корпоративных прав


21.02.2020

Все компании обязали обновить информацию о владельцах


21.01.2020

Опубликован сборник кейсов о бизнес-практиках корпоративной социальной ответственности


28.12.2019

Юристы рассказали, каким образом корпоративная структуризация увеличивает прибыль


в„–49 (1451), 14.12—20.12.2019

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/148903.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/148903.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031