Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Можно ли заменить взыскателя, если исполнительный лист не выдавался — позиция ВС

Одно только отсутствие исполнительного листа не является и не могло быть препятствием в материальном правопреемстве. Такое заключение сделал ВС в постановлении №0417/7776/2012, текст которого печатает «Закон и Бизнес».Верховний Суд
Іменем України
Постанова
16 червня 2021 року м.Київ №0417/7776/2012
Верховний Суд у складі колегії суддів першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого — СТУПАК О.В. (доповідач),
суддів: ГУЛЕЙКОВА І.Ю., ПОГРІБНОГО С.О., УСИКА Г.І., ЯРЕМКА В.В. —
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Особи 1 на ухвалу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 4.09.2020 та постанову Дніпровського апеляційного суду від 3.03.2021, встановив:
І. ІСТОРІЯ СПРАВИ
Стислий виклад позиції заявника
У червні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Омега Фактор» звернулося до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження та поновлення пропущеного строку для пред’явлення до виконання виконавчого документа у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до Особи 1, Особи 2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Свої вимоги товариство обґрунтовувало тим, що 4.03.2020 між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «ФК «Омега Фактор» укладено договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого ТОВ «ФК «Омега Фактор» набуло всіх прав кредитора за кредитними операціями, переданими йому згідно з додатком №1 до договору про відступлення права вимоги від 4.03.2020. Таким чином, ТОВ «ФК «Омега Фактор» вважало, що набуло права кредитора, зокрема за кредитним договором від 13.01.2006 №*, який був укладений банком з Особою 1.
Стислий виклад позиції інших учасників справи
Особа 1 заперечував проти задоволення заяви, зазначив, що на виконання рішення Індустріального райсуду від 26.11.2012 виконавчі листи не видавались, а тому здійснити заміну стягувача неможливо. Звернув увагу суду, що рішення набрало законної сили 25.12.2013, а ТОВ «ФК «Омега Фактор» звернулося до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження та поновлення строку для пред’явлення до виконання виконавчого документа лише в червні 2020 року. Наголошував, що ТОВ «ФК «Омега Фактор» не зазначено поважних причин пропуску строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання.
Стислий виклад змісту рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Ухвалою Індустріального райсуду від 4.09.2020 заяву ТОВ «ФК «Омега Фактор» задоволено. Замінено стягувача ПАТ «КБ «Надра» на його правонаступника ТОВ «ФК «Омега Фактор» у виконавчому провадженні з виконання рішення Індустріального райсуду від 26.11.2012 про стягнення з Особи 1 заборгованості за кредитним договором. Поновлено ТОВ «ФК «Омега Фактор» пропущений строк для пред’явлення до виконання виконавчого листа про стягнення заборгованості з Особи 1 за кредитним договором від 13.01.2006.
Суд першої інстанції обґрунтовував ухвалене рішення тим, що товариство набуло право вимоги за кредитним договором, укладеним банком з Особою 1, лише 4.03.2020, тому наявні підстави як для заміни сторони у виконавчому провадженні, так і поновлення строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання.
Постановою ДАС від 3.03.2021 апеляційну скаргу Особи 1 залишено без задоволення. Ухвалу Індустріального райсуду від 4.09.2020 залишено без змін.
Залишаючи без задоволення апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції, який встановив, що товариство 4.03.2020 набуло всіх прав кредитора за кредитним договором від 13.01.2006 №*, отже, заява товариств підлягає задоволенню. Апеляційний суд вважав, що доводи апеляційної скарги не є істотними і не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права.
ІІ. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У квітні 2021 року Особа 1 звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвалу Індустріального райсуду від 4.09.2020 та постанову ДАС від 3.03.2021, в якій просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні заяви, обґрунтовуючи свої вимоги порушенням судами норм матеріального та процесуального права.
Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Заявник зазначає, що суд першої інстанції не врахував, що виконавчі листи у цій справі не видавалися, виконавче провадження не відкривалося, тому відсутні підстави для заміни сторони у виконавчому провадженні. Також Особа 1 наголосив на тому, що суд першої інстанції вийшов за межі вимог заяви ТОВ «ФК «Омега Фактор», яке просило замінити стягувача у виконавчих листах, а не у виконавчому провадженні .
ІV. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
ВС перевірив правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права в межах доводів та вимог касаційної, за наслідками чого зробив такі висновки.
Визначаючи межі касаційного перегляду справи, ВС врахував, що ухвалою від 8.04.2021 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Особи 1 на.03.2021 в частині поновлення пропущеного строку для пред’явлення до виконання виконавчого документа, а тому в цій частині оскаржувані судові рішення не переглядаються.
Обставини, встановлені в рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій
Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що рішенням Індустріального райсуду від 26.11.2012 у цивільній справі №2/0417/4891/2012 позов ПАТ «КБ «Надра» задоволено частково. Стягнуто з Особи 1 на користь ПАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором від 13.01.2006 №* у сумі 80401,59 грн. та сплачений судовий збір у сумі 804,02 грн.
На виконання рішення Індустріального райсуду від 26.11.2012 у справі №2/0417/4891/2012 виконавчі листи не видавалися.
Між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «ФК «Омега Фактор» 4.03.2020 укладений договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого ТОВ «ФК «Омега Фактор» набуло всіх прав кредитора за кредитними операціями, переданими товариству згідно з додатком №1 до договору про відступлення права вимоги від 4.03.2020.
Таким чином, ТОВ «ФК «Омега Фактор» набуло права кредитора, зокрема за кредитним договором від 13.01.2006 №*, укладеним з Особою 1 .
Оцінка аргументів, викладених у касаційній скарзі
Згідно зі ст.55 Цивільного процесуального кодексу у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку він замінив.
Під час виконавчого провадження заміна сторони виконавчого провадження відбувається на підставі чч.1, 2, 5 ст.442 ЦПК, зокрема у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
Відповідно до ч.1 ст.512 Цивільного кодексу кредитор у зобов’язанні (крім випадків, передбачених ст.515 ЦК) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст.514 цього кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов’язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.
З аналізу наведеного можна зробити висновок про те, що оскільки виконавче провадження є самостійною стадією судового процесу, сторони виконавчого провадження належать до учасників справи, а отже, якщо процесуальне правонаступництво має місце на стадії виконавчого провадження, заміна сторони виконавчого провадження означає й заміну учасника справи.
Здійснюючи заміну стягувача у виконавчому провадженні, суди першої та апеляційної інстанцій не врахували, що із такими вимогами товариство до суду не зверталося, адже за змістом заяви ТОВ «ФК «Омега Фактор» заявник просив здійснити заміну стягувача ПАТ « КБ «Надра» на його правонаступника ТОВ «ФК «Омега Фактор» у виконавчих листах, виданих на виконання рішення Індустріального райсуду від 26.11.2012 у цивільній справі №2/0417/4891/12.
Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим кодексом випадках (ч.1 ст.13 ЦПК).
У зв’язку з наведеним ВС визнає обґрунтованими доводи заявника про вихід судів першої та апеляційної інстанцій за межі вимог заяви ТОВ «ФК «Омега Фактор» про заміну сторони виконавчого провадження — стягувача, чим суди допустили порушення принципу диспозитивності цивільного судочинства.
В оцінці вимог заяви ТОВ «ФК «Омега Фактор» про заміну сторони виконавчого провадження — стягувача у виконавчому листі Суд застосовує правові висновки Великої палати ВC, викладені у постанові від 3.11.2020 у справі №916/617/17, відповідно до яких на стадії виконавчого провадження як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. З огляду на відсутність відкритого виконавчого провадження заміна відповідної сторони виконавчого провадження правонаступником є неможливою. Відповідно до відкриття виконавчого провадження можливою є заміна боржника або стягувача у виконавчому документі.
У ч.5 ст.442 ЦПК встановлено, що положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження. Тобто, якщо виконавче провадження не відкрито, заміна сторони виконавчого провадження правонаступником є неможливою.
Враховуючи, що виконавче провадження з виконання рішення Індустріального райсуду від 26.11.2012 у цивільній справі №2/0417/4891/12 не відкрито, товариство обґрунтовано звернулося до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому листі.
ВC відхиляє доводи касаційної скарги про те, що заміна стягувача у виконавчому листі не може бути здійснена, оскільки виконавчі листи суд не видавав.
Відхиляючи такі доводи касаційної скарги, Суд застосовує правові висновки, викладені у постановах ВC від 31.10.2018 у справі №2-а-3494/11 та від 27.08.2020 у справі №804/536/18, відповідно до яких заміна сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір (процесуальне правонаступництво), можлива на будь-якій стадії судового процесу, як на стадії розгляду справи, так і на стадії виконання судового рішення, яке набрало законної сили, зокрема, і до видання виконавчого листа, і відбувається виключно за відповідним рішенням суду, а не державного виконавця (що стосується заміни сторони виконавчого провадження), незалежно від того, чи виданий судом виконавчий лист на момент звернення із заявою про правонаступництво та чи пред’явлений він (виконавчий лист) до примусового виконання.
У таких висновках необхідно керуватися принципом обов’язковості судового рішення та тим, що виконання судового рішення є складовою частиною судового розгляду та завершальною стадією судового провадження, а незабезпечення виконання рішення суду призведе до порушення прав, гарантованих ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Суд наголошує, що сам лише факт правонаступництва у матеріальних правовідносинах, без відповідного судового рішення про процесуальне правонаступництво, не забезпечує повної реалізації прав такої особи на виконання судового рішення, адже лише стягувач має право на отримання виконавчого листа та пред’явлення його до виконання. Таким чином, у правовій ситуації, коли у матеріальних правовідносинах відбулося правонаступництво, проте суд відмовляє у заміні у виконавчому листі сторони стягувача його правонаступником відбувається порушення принципу обов’язковості судового рішення та нівелюється правова мета звернення особи до суду, адже завдання цивільного судочинства — ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
ВС урахував, що у справі, яка переглядається, первісним стягувачем є ПАТ «КБ «Надра», яке перебуває в стані припинення та здійснення ліквідаційної процедури, здійснило відчуження прав вимоги на користь заінтересованої особи, а тому втратило матеріально-правову та процесуальну заінтересованість в отриманні такого виконавчого листа та не зобов’язане вчиняти такі дії фактично для та на користь нового стягувача — ТОВ «ФК «Омега Фактор», яке набуло прав вимоги за договором відступлення права вимоги, що встановлено судами. При цьому, сама лише відсутність виконавчого листа не є та не могла бути перешкодою у матеріальному правонаступництві у спірних правовідносинах товариства після банку.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
Суди першої та апеляційної інстанцій, замінюючи стягувача у виконавчому провадженні, не врахували, що ТОВ «ФК «Омега Фактор» просила здійснити заміну сторони стягувача у виконавчому листі, враховуючи, що виконавче провадження з виконання рішення суду не відкрито, а звернутися із заявою про видачу виконавчого листа товариство позбавлено можливості без вирішення судом питання про процесуальне правонаступництво стягувача.
Суди першої та апеляційної інстанцій не врахували, що до відкриття виконавчого провадження відсутні підстави для заміни сторони виконавчого провадження, оскільки виконавче провадження триває з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Відповідно, можливо замінити лише стягувача чи боржника у виконавчому листі, при цьому відсутність виконавчого листа не може бути перешкодою в процесуальному правонаступництві стягувача, оскільки без процесуального правонаступництва правонаступник у матеріальних правовідносинах позбавлений можливості отримати виконавчий лист на виконання рішення суду та здійснити захист своїх порушених прав шляхом виконання рішення суду .
Керуючись стст.141, 409, 412, 416 ЦПК, ВС
ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Особи 1 задовольнити частково.
Ухвалу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 4.09.2020 та постанову Дніпровського апеляційного суду від 3.03.2021 змінити у частині вирішення вимог заяви про заміну сторони виконавчого провадження з ПАТ «КБ «Надра» на ТОВ «ФК «Омега Фактор» у справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Особи 1, Особи 2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Замінити стягувача у виконавчому листі з виконання рішення Індустріального райсуду від 26.11.2012 у цивільній справі №2/0417/4891/12 з ПАТ «КБ «Надра» на його правонаступника ТОВ «ФК «Омега Фактор».
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.https://zib.com.ua/
Можно ли заменить взыскателя, если исполнительный лист не выдавался — позиция ВС
Материалы по теме

Институт частных исполнителей вскоре может выйти из демоверсии и получитm больше полномочий


в„–29 (1535), 17.07—23.07.2021

ОАСК рассмотрит законность люстрационных ограничений


19.07.2021

Арестованное имущество будут продавать на е-аукционах


16.07.2021

За счет каких новелл попытаются улучшить исполнение судебных решений?


в„–28 (1534), 10.07—16.07.202108.07.2021

Нардепы согласовали новый порядок принудительного исполнения решений


07.07.2021

Арест денег, а не списание: в Минюсте успокоили должников ЖКХ, водителей и алиментщиков


07.07.2021

Семьи должников будут выселять в приюты — проект


в„–26-27 (1532-1533), 26.06—09.07.2021

Частных исполнителей уравняют с государственными, потому что это требование европейских кредиторов


в„–24 (1530), 12.06—18.06.2021

Каких изменений ожидать в сфере исполнения судебных решений в этом году


в„–24 (1530), 12.06—18.06.2021

Фактическое или зарегистрированное: где открывать исполнительное производство


в„–24 (1530), 12.06—18.06.2021

Как увеличить процент исполненных судебных решений, рассказал частный исполнитель


в„–23 (1529), 05.06—11.06.2021

Обязательство вернуть деньги не дает права исполнителю накладывать арест на имущество - ВС


в„–19-20 (1525-1526), 15.05—21.05.2021

Зачем идти в суд, если Минюст обеспечивает выполнение лишь 3% судебных решений?


в„–18 (1524), 01.05—14.05.2021

Место открытия исполнительного производства: почему претензии к частным исполнителей?


26.04.2021

Недостатки дисциплинарной практики в отношении частных исполнителей обобщили эксперты


15.04.2021

Может ли исполнитель наложить арест на имущество, защищенное мораторием? — позиция ВС


в„–14 (1520), 03.04—09.04.2021

Точное количество выстрелов по частным исполнителям не изменяет противоправности


в„–14 (1520), 03.04—09.04.2021

Минюст требует опровергнуть норму Конституции


в„–12 (1518), 20.03—26.03.2021

Зампред АПВУ нарвался на месть Минюста


в„–12 (1518), 20.03—26.03.2021

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/148471.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/148471.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031