Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Как преодолеть проблемы судебной системы (текст решения XVIII очередного съезда судей Украины)

Критическое недофинансирование расходов на оплату труда судей и работников аппарата свидетельствует, что государство самоустраняется от обеспечения права на справедливый суд. Об этом идет речь в решении Съезда судей Украины от 11.03.2021, текст которого печатает издание «Закон и Бизнес»РІШЕННЯ
XVІIІ чергового з’їзду суддів України
11 березня 2021 року м. Київ
Щодо критичного стану забезпечення судів, зміцнення незалежності суддів та захисту їх професійних інтересів
Заслухавши звіт голови Ради суддів Моніча Б.С. про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стану організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів, інформацію тимчасово виконуючої обов’язки голови Державної судової адміністрації Гізатуліної Л.В. про діяльність щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади, виступи делегатів та запрошених осіб, відповідно до стст.126, 129, 132 закону «Про судоустрій і статус суддів», черговий XVІIІ з’їзд суддів України
в и р і ш и в:
1. Звіт голови РСУ Моніча Б.С. узяти до відома.
Щодо кадрового забезпечення судів
2. З метою забезпечення належної діяльності судів і суддів та вжиття невідкладних організаційних та інших заходів як органами судової влади, так і всебічного сприяння їх вирішенню законодавчою та виконавчою владою України:
висловити позицію чергового XVІIІ з’їзду суддів України щодо необхідності негайного відновлення повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, утвореної у системі органів правосуддя для добору та завершення розпочатого 5 років тому кваліфікаційного оцінювання суддів;
підтримати ухвалення Верховною Радою як невідкладного проекту закону «Про внесення змін до Закону України "»Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3711-д);
звернути увагу Президента на необхідність дотримання встановленого законом місячного строку розгляду подань Вищої ради правосуддя про призначення на посаду суддів, оскільки затримка з реалізації подань ВРП до Президента про призначення суддів на посади поглиблює критичний стан кадрового забезпечення місцевих судів;
доручити РСУ вжити заходів щодо постійного моніторингу, виявлення та усунення випадків затримки з реалізації зазначених подань ВРП;
звернутись до Комісії з питань правової реформи як консультативно-дорадчого органу при Президентові та Комітету з питань правової політики Верховної Ради з пропозицією ініціювати зміни до законодавства щодо:
1) забезпечення безперервності роботи Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів як органів суддівського врядування, на які покладено добір та формування суддівського корпусу, недопущення зупинення на тривалий період конкурсних процедур по кадровому наповненню місцевих та апеляційних судів та процедур по завершенню кваліфікаційного оцінювання суддів;
2) належної реалізації ролі Вищої ради правосуддя як конституційного органу суддівського врядування, із наданням ВРП у межах її повноважень права законодавчої ініціативи із вдосконалення регулювання процедурних питань її діяльності, питань судоустрою і статусу суддів;
3) зміцнення ролі Ради суддів в системі правосуддя щодо реалізації засад самоврядності, виконання завдань вищого органу суддівського самоврядування;
4) порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів, що виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, враховуючи позиції, що викладені у рішеннях РСУ від 5.07.2019 №35 та 2.08.2019 № 49, рішенні з’їзду суддів від 30.10.2019, постанові Великої палати Верховного Суду від 29.01.2020 у справі №9901/378/19, рішенні ВРП «Про надання консультативного висновку щодо законопроекту №4072» від 27.10.2020 №2962/0/15-20, запровадити зміни до стст.79 та 82 закону «Про судоустрій і статус суддів», в яких встановити окрему конкурсну процедуру переведення діючих суддів на вакантні посади в інші суди того самого рівня, надавши перевагу зазначеній процедурі у порівнянні з процедурами добору нових суддів;
5) забезпечення встановленого ч.2 ст.52 закону «Про судоустрій і статус суддів» єдиного статусу судді в Україні незалежно від місця суду в системі судоустрою та з метою усунення дискримінації під час визначення суддівського стажу, що враховується при розрахунку суддівської винагороди та прийнятті рішення про звільнення суддів у зв’язку з поданням заяви про відставку;
6) невідкладного врегулювання питання про призначення ВРП, ВККС (після відновлення повноважного складу) суддів, повноваження яких закінчилися або закінчуються та/або стосовно яких не завершено кваліфікаційне оцінювання.
3. Підтримати законодавчу ініціативу щодо спрощеного порядку заміщення посад в апеляційних судах діючими суддями.
4. Підтримати звернення спільних зборів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого адміністративного суду до Консультативної ради європейських суддів із запитом про надання публічного висновку щодо дотримання міжнародних стандартів у сфері судочинства в частині забезпечення гарантій незалежності судді, положень стст.125 та 126 Конституції органами державної влади України під час реформи судової системи та пов'язаною із цим необхідністю вирішення питання переведення суддів без конкурсу до іншого суду.
Щодо критичного фінансового стану та матеріально-технічного забезпечення судів
5. Визнати, що стан фінансового та матеріально-технічного забезпечення місцевих та апеляційних судів у період 2020 року, на початку 2021 року становить загрозу функціонуванню судової влади України як окремої гілки влади, забезпеченню судового контролю за дотриманням прав людини в Україні. Критичне недофінансування видатків на оплату праці суддів, працівників апарату місцевих і апеляційних судів на здійснення правосуддя свідчить про те, що держава в особі Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів самоусувається від забезпечення фінансування та створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів як окремої незалежної гілки влади, забезпечення права на справедливий суд.
6. Визнати недостатньою діяльність ДСАУ з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів України.
7. Звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо усунення порушення статті 130 Конституції, згідно якої держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, та вказати на необхідність ухвалення невідкладних змін до закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» шляхом збільшення видатків загального фонду за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" щонайменше на 5,6 млрд грн., у тому числі 2,6 млрд грн. фонд оплати праці суддів та працівників апарату судів та 1,03 млрд грн видатки розвитку, який включає капітальний ремонт, і реконструкцію будівництва 27 об’єктів із ступенем готовності понад 60%.
8. Звернутися до Верховного Суду із пропозицією про звернення до Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення положень статті 130 Конституції, відповідно до якої у державному бюджеті окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя у поєднанні з положеннями ч.2 ст.6, чч.1 і 2 ст.8, ст.19, ч.1 ст.126 Основного Закону, наголосивши, що пропозиції ВРП є обов’язковими для урахування органами державної влади та їх посадовими особами під час визначення обсягів відповідних видатків державного бюджету.
9. Звернутися до ВС із пропозицією про звернення до КС з поданням про визнання неконституційними положень ст.7 закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX у частині встановлення окремої розрахункової величини, наголосивши, що суддівська винагорода регулюється виключно законом про судоустрій та не може визначатись іншими нормативно-правовими актами;[/b]
10. Звернутись до суб’єктів законодавчої ініціативи із пропозицією ініціювати зміни до законодавства про судоустрій і статус суддів, якими:
визначити єдиний підхід нарахування захищених складових заробітної плати працівників апаратів судів;
встановити, що розмір посадового окладу працівника апарату суду, не може бути меншим ніж 30% посадового окладу судді відповідного суду.
11. ДСАУ, розпорядникам бюджетних коштів вжити заходів щодо нарахування та виплати доплат суддям, які з незалежних від них причин не здійснюють відправлення правосуддя, відповідно до позицій рішення КС від 4.12.2018 №11-р/2018.
Раді суддів доручити розглянути питання врегулювання щодо нарахування та виплати доплат зазначеним суддям.
Щодо визначення навантаження на суддів та граничної чисельності суддів у судах
12. ДСАУ спільно з РСУ невідкладно вирішити питання підготовки нового проекту граничної штатної кількості посад суддів у місцевих та апеляційних судах з урахуванням реального навантаження на суддів.
13. Закликати Комісію з питань правової реформи як консультативно-дорадчий орган при Президентові, Комітет з питань правової політики ВР, ВРП, ВККС (після відновлення повноважного складу), РСУ, ДСАУ невідкладно розпочати спільні широкі консультації з метою вжиття організаційних заходів з реалізації «Прикінцевих положень» закону від 3.11.2020 №950-IX в частині підготовки проекту закону щодо зміни системи місцевих судів на території України, у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів та після завершення зміни системи місцевих судів ініціювати внесення змін до чинного законодавства про передачу функцій розпорядників бюджетних коштів новоутвореним окружним судам.
Щодо комунікаційної діяльності судової влади України
14. Вищій раді правосуддя:
вжити заходів для укладення угод з телерадіоорганізаціями різних форм власності для висвітлення діяльності судів України;
з метою підвищення ефективності роботи прес-центру судової влади України, створити групу суддів-спікерів, на громадських засадах, по одному представнику від кожної області, у м.Києві — від кожного суду.
Через утворену групу суддів-спікерів:
активізувати роботу прес-центру судової влади України з метою реалізації Концепції прямих зв’язків між суспільством і судовою владою, розробленої відповідно до висновку №7(2005) КРЄС «Правосуддя та суспільство»;
запровадити проведення щомісячних брифінгів для журналістів з метою надання суспільству повної та об’єктивної інформації про діяльність судів України, зв’язок незалежності суддів із правом людини на справедливий суд;
встановити та постійно підтримувати дієві зв’язки із журналістами загальнонаціональних радіо- і телеканалів, надавати оперативні коментарі з приводу розгляду справ, що викликають значний інтерес суспільства.
15. Раді суддів організувати виконання рішення чергового XVІІІ з’їзду суддів України.
Головуючий на з’їзді Б.Моніч
Секретар з’їзду О.Журавськаhttps://zib.com.ua/
Как преодолеть проблемы судебной системы (текст решения XVIII очередного съезда судей Украины).

Материалы по теме

Съезды судей Украины будут проходить онлайн - проект


в„–12 (1518), [b]20.03—26.03.2021

Какие задачи ожидают членов РСУ в ближайшее время — Монич


в„–11 (1517), 13.03—19.03.2021

Новые лица ВРП: кого и как избирали делегаты XVIII съезда судей


в„–11 (1517), 13.03—19.03.2021

Состав РСУ обновился более чем наполовину (полный список)


в„–11 (1517), 13.03—19.03.202111.03.2021

Съезд судей доизберет члена ВРП из двух кандидатов (трансляция заседания 10 марта)


10.03.202109.03.2021

Каких высоких целей стремятся достичь претенденты на ниве ВРП


в„–10 (1516), 06.03—12.03.202109.03.2021

XVIII съезд судей Украины (видеотрансляция 9 марта)


09.03.2021

Стало известно, почему Октябрьский дворец не подошел судьям для проведения съезда


05.03.2021

Съезд судей переезжает в другое место, потому что так посоветовал Аваков


04.03.2021

Еще одного переноса съезда судей не будет - Б.Монич


22.02.2021

Ротация в ВРП: чем ближе съезд, тем острее конкуренция


в„–7 (1513), 13.02—19.02.2021

Теперь официально: обнародованы даты и место XVIII съезда судей Украины


20.01.2021

Стали известны новые даты проведения съезда судей


24.12.2020

РСУ сегодня определит дату проведения съезда судей


24.12.2020

РСУ объяснила, почему вынуждена была перенести съезд судей


в„–49 (1503), 05.12—11.12.2020

Председатель РСУ Богдан Монич: Необходимость проведения съезда связана не столько с избранием судьи КС, сколько с ротацией в составе ВСП


в„–48 (1502), 28.11—04.12.0202

Тревожные веяния: какими будут последствия переноса съезда судей


25.11.2020

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/147035.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/147035.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31