Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

БП ВС признала право адвоката удостоверять копию ордера для подтверждения своих полномочий

Адвокат имеет право удостоверять копии документов в делах, в частности и ордера, подтверждающего его полномочия. Такое заключение сделал ВС в постановлении №320/5420/18, текст которого печатает «Закон и Бизнес».Верховний Суд
Іменем України
Постанова
1 липня 2020 року м.Київ №320/5420/18
Велика палата Верховного Суду у складі:
судді-доповідача — ПРОКОПЕНКА О.Б.,
суддів: АНЦУПОВОЇ Т.О., БАКУЛІНОЇ С.В., ВЛАСОВА Ю.Л., ГРИЦІВА М.І., ГУДИМИ Д.А., ЄЛЕНІНОЇ Ж.М., ЗОЛОТНІКОВА О.С., КІБЕНКО О.Р., КНЯЗЄВА В.С., ЛОБОЙКА Л.М., ЛЯЩЕНКО Н.П., РОГАЧ Л.І., ТКАЧУКА О.С., УРКЕВИЧА В.Ю., ЯНОВСЬКОЇ О.Г.,
розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «В-Н» до Васильківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області про визнання протиправними та скасування постанов, зобов’язання вчинити дії за касаційною скаргою ТОВ на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 21.12.2018,
УСТАНОВИЛА:
У жовтні 2018 року ТОВ звернулося до суду з позовом про визнання протиправними та скасування постанов державного виконавця Васильківського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ в Київській області та зобов’язання відповідача зняти арешт, накладений на майно ТОВ.
Київський окружний адміністративний суд ухвалою від 14.11.2018 позовну заяву ТОВ повернув у зв’язку з неусуненням її недоліків у встановлений судом строк згідно з ухвалою цього суду від 17.10.2018.
На зазначену ухвалу суду першої інстанції про повернення позовної заяви адвокатом Гурським М.Р. від імені ТОВ подано апеляційну скаргу, яку Шостий ААС ухвалою від 21.12.2018 повернув особі, яка її подала, на підставі п.1 ч.4 ст.298 Кодексу адміністративного судочинства.
Повертаючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції керувався тим, що на підтвердження своїх повноважень як представника ТОВ адвокат Гурський М.Р. не додав до скарги оригінал ордера на надання правової допомоги та належним чином завіреної копії договору про надання такої допомоги, а також свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. У зв’язку із цим апеляційний суд дійшов висновку про відсутність у матеріалах справи документа, який би підтверджував рішення ТОВ реалізувати своє право на подання апеляційної скарги не самостійно, а через представника — адвоката Гурського М.Р.
Адвокат Гурський М.Р. від імені ТОВ подав касаційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення норм процесуального права, просить скасувати ухвалу Шостого ААС від 21.12.2018, а справу направити на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Скаргу мотивовано тим, що ордер, який видано відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 №5076-VI (у редакції, чинній на час постановлення оскаржуваної ухвали), є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката, а ст.59 КАС не вимагає обов’язкового надання разом з ордером копії або витягу з договору про надання правової допомоги для підтвердження повноважень адвоката як представника. Такого ж висновку дійшла ВП ВС у постанові від 5.12.2018 у справі №9901/736/18.
Скаржник також посилається на те, що положення ч.4 ст.59 КАС не вимагає від адвоката як представника обов’язку надавати саме оригінал ордера на підтвердження повноважень. При цьому для підтвердження власних повноважень разом з апеляційною скаргою представником ТОВ адвокатом Гурським М.Р. було надано належним чином завірені копії як договору про надання правової допомоги, так і ордера на надання правової допомоги.
У запереченнях на касаційну скаргу відповідач указує на безпідставність вимог ТОВ про визнання протиправними та скасування оскаржуваних у цій справі постанов державного виконавця.
Ухвалою від 18.07.2019 КАС передав цю справу на розгляд ВП ВС.
Таке рішення касаційного суду мотивоване необхідністю відступити від правового висновку, висловленого Касаційним цивільним судом 29.05.2019 у справі №202/5348/18, згідно з яким повноваження представника, яким є адвокат, мають бути підтверджені саме оригіналом ордера, виданого на ведення справи в суді, або довіреністю.
На переконання КАС, повноваження адвоката як представника сторони можуть бути підтверджені як оригіналом ордера або довіреністю (оригіналом) цієї сторони, що посвідчує такі повноваження, так і їх копією, засвідченою у визначеному законом порядку, зокрема особою, яка має повноваження на засвідчення копії.
Перевіривши наведені в касаційній скарзі та запереченнях на неї доводи, дослідивши матеріали справи, ВП ВС дійшла висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги ТОВ, вважаючи при цьому за необхідне відступити від наведеного вище правового висновку, висловленого КЦС у справі №202/5348/18, з огляду на таке.
Відповідно до ч.1 ст.55 КАС сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.
Відповідно до ч.1 ст.57 КАС представником у суді може бути адвокат або законний представник.
Згідно із ч.4 ст.59 КАС повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданими відповідно до закону №5076-VI. Згідно з ч.5 вказаної статті відповідність копії документа, що підтверджує повноваження представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді.
У ч.6 ст.59 КАС передбачено, що оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.
За приписами ст.26 закону №5076-VI, адвокатська діяльність провадиться на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
Ордер — письмовий документ, що у випадках, установлених цим законом та іншими законами, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката.
Згідно з п.14 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів від 17.12.2012 №36, ордер установленої цим положенням форми є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта.
Закон №5076-VI не містить вказівки на класифікаційну ознаку документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема, за стадіями їх створення, а саме: оригінал або копію, тому можна зробити висновок, що повноваження адвоката як представника сторони можуть бути підтверджені як оригіналом ордера або довіреністю (оригіналом) цієї сторони, що посвідчує такі повноваження, або їх копією, засвідченою у визначеному законом порядку, зокрема, особою, яка має повноваження на засвідчення копії.
Відповідно до п.9 ч.1 ст.20 закону №5076-VI адвокат має право, зокрема, посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.
У рішенні Національної асоціації адвокатів України від 4.08.2017 №162 вказано на те, що відмітка про посвідчення копії ордера на надання правової допомоги має складатися зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису адвоката (або керівника адвокатського об’єднання/адвокатського бюро, у випадку якщо ордер видається адвокатським об’єднанням/адвокатським бюро), який засвідчує копію, його ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії.
Як установлено апеляційним судом та підтверджується матеріалами справи, на підтвердження повноважень на представництво ТОВ до апеляційної скарги адвокатом Гурським М.Р. додано: копії ордера від 24.10.2016 та договору про надання правової допомоги від 24.10.2016, які засвідчені самим адвокатом у встановленому порядку. Так, копія ордера містила відмітки про її посвідчення, а саме: слова «з оригіналом згідно», особистий підпис адвоката, який засвідчив копію, його ініціали та прізвище, а також дату засвідчення копії.
Таким чином, з огляду на те, що представник позивача — адвокат Гурський М.Р. — веде судову справу від імені ТОВ, він як адвокат має право посвідчувати копії документів у справах, зокрема й копії ордера, який є належним документом, що підтверджує повноваження на представництво особи, зокрема, на вчинення такої процесуальної дії, як подання та підписання апеляційної скарги від імені ТОВ.
Суд апеляційної інстанції цього не врахував і дійшов помилкового висновку про подання та підписання апеляційної скарги особою, яка не має такого права, а відтак і про наявність підстав для повернення цієї скарги на підставі п.1 ч.4 ст.298 КАС.
Не відповідає правильному застосуванню норм процесуального права й висновок апеляційного суду про обов’язковість надання для підтвердження повноважень адвоката як представника одночасно з ордером договору про надання правової допомоги, адже ордер, який видано відповідно до закону №5076-VI, є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правничу допомогу, його копії або витягу разом з ордером чинна на час подання апеляційної скарги редакція КАС не вимагала.
Такого висновку дійшла ВП ВС у постанові від 5.12.2018 у справі №9901/736/18, в якій судом також указано на те, що, виходячи зі змісту чч.1, 3 ст.26 закону №5076-VI ордер може бути оформлений адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) лише на підставі вже укладеного договору. Крім того, адвокат несе кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а так само умисне невнесення до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, установлених договором про надання правничої допомоги (ст.4001 Кримінального кодексу).
За приписами ч.1 ст.353 КАС, наведені вище порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права при постановленні оскаржуваної ухвали від 21.12.2018 про повернення апеляційної скарги ТОВ, яка перешкоджала подальшому провадженню у справі, є підставою для скасування цієї ухвали та направлення справи для продовження розгляду.
Отже, касаційна скарга ТОВ підлягає задоволенню, ухвала Шостого ААС від 21.12.2018 — скасуванню, а справа — направленню до цього ж суду для продовження її розгляду.
Керуючись стст.341, 345, 349, 353, 355, 359 КАС, ВП ВС
ПОСТАНОВИЛА:
1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «В-Н» задовольнити.
2. Ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 21.12.2018 скасувати, а справу направити для продовження розгляду до цього ж суду.
Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.https://zib.com.ua/
БП ВС признала право адвоката удостоверять копию ордера для подтверждения своих полномочий
Материалы по теме

БП ВС поставила крест на свободе договора, сославшись на справедливость


в„–33-34 (1487-1488), 15.08—24.08.2020

КС может лишить ВС неконституционного подразделения


в„–33-34 (1487-1488), 15.08—24.08.2020

ВС присоединился к позиции, что акт проверки может не содержать подписей проверяющих


в„–33-34 (1487-1488), 15.08—24.08.2020

Получение лицом пенсии на льготных условиях не свидетельствует о его неработоспособности — ВС


в„–32 (1486), 08.08—14.08.2020

ВС напомнил, что суды не устанавливают границы земельных участков в натуре


в„–32 (1486), 08.08—14.08.2020

Несоблюдение правил юрисдикции — еще не основание для возмещения расходов ответчика — ВС


в„–33-34 (1487-1488), 15.08—24.08.2020

ВС дал разъяснения по поводу права подавать процессуальные документы через е-суд


12.08.2020

Доставка в больницу не исключает квалификации избиения как убийства — ВС


в„–32 (1486), 08.08—14.08.2020

Провокация преступления: критерии ЕСПЧ и практика КУС ВС


31.07.2020

Судей БП ВС обяжут изучать любые дела, несмотря на специализацию — проект


в„–31 (1485), 01.08—07.08.2020

Судей КС решили подкупить должностями в ВС вне конкурса


в„–28 (1482), 11.07—17.07.2020

ВС поддержал президентский законопроект о судебной реформе


30.06.2020

ВС позволил участникам дел не приходить на заседания, а выходить в онлайн


11.06.2020

На суды нападают все, поэтому нельзя ожидать от судей какого-то прорыва, — председатель ВС


в„–22 (1476), 06.06—12.06.2020

Пленум ВС решил защитить себя и всех других от карантинных ограничений


в„–22 (1476), 06.06—12.06.2020

Решение КС №2-р/2020 должно стать основанием для отмены реформы-2016


в„–19 (1473), 16.05—22.05.2020

Как долго правосудие в стране будет осуществлять юрлицо частного права?


в„–18 (1472), 09.05—15.05.2020

Как восстановить справедливость по отношению к ВСУ и его судьям


в„–16 (1470), 25.04—01.05.2020

Внесены изменения в персональный состав судебных палат КАС ВС


16.04.2020

В ВС соберут Пленум, чтобы констатировать очевидное и направить представление в КС


в„–15 (1469), 18.04—24.04.2020

Загрузить больше публикаций

Комментарии

К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —

[url=http://zib.com.ua/ru/comments/144090.html]Читать все
[url=http://zib.com.ua/ru/print/144090.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031